Спешни телефони

* ЕДИНЕН СПЕШЕН ТЕЛ: 112

* БЪРЗА ПОМОЩ ТЕЛ: 150

* ПОЖАРНА ТЕЛ: 160

* КАТ ТЕЛ: 165

* ПОЛИЦИЯ ТЕЛ: 166

* Енерго ЕVN ТЕЛ: 0700 1 0207

* ВИК ТЕЛ: (359) 38 603614

Права на потребителя

EU Flag

* Aко правата Ви на потребители в Европа са нарушени и се нуждаете от помощ, проследете линка: https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_bhttp://www.kzp.bg

KZP-BG-Logo

* Aко правата Ви на потребители в България са нарушени и се нуждаете от помощ, проследете линка: https://www.kzp.bg/

Болнични заведения

* МБАЛ Хасково ТЕЛ: (+359) 38 606700, (+359) 38 606800, (+359) 38 606701, (+359) 38 606999

* СБАЛ „Хигия“ Хасково ТЕЛ: (+359) 38 606250

* ВТОРА ПОЛИКЛИНИКА Хасково ТЕЛ: (+359) 38 664222

* ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА Хасково ТЕЛ: (+359) 38 665501

* ДКЦ 1 Хасково ТЕЛ: (+359) 38 606250

Аптеки

* Аптека „ГАЛЕН“ / бул.Съединение 49 ТЕЛ: (+359) 38 606700,

* Аптека „ЖИВАКОВА“ / бул.Съединение 43А ТЕЛ: (+359) 38 664783,

* Аптека „ВАНЧЕВА“ / бул.България 77 ТЕЛ: (+359) 38 662252,

* Аптека „АЛФА“ / бул.Преслав 24 ТЕЛ: (+359) 38 664010,

* Аптека „ЕДЕЛВАЙС-Т.Ангова“ / бул.България 9 ТЕЛ: (+359) 38 664508,

* Аптека „ЕЛЕКСИР“ / ул.Стара планина 29 ТЕЛ: (+359) 38 38712,

* Аптека „ИНТЕРФАРМ“ / бул.Дунав 12 ТЕЛ: (+359) 38 662835,

* Аптека „КАМЕННА“ / бул.Каменна 6Б ТЕЛ: (+359) 38 386655,


* РВМС Хасково ТЕЛ: (+359) 661047, (+359) 661049,

* ДВСК Хасково ТЕЛ: (+359) 661046, (+359) 661048,

* ВЕТИРИНАРНА АПТЕКА „Д-р Геневи“ Хасково ТЕЛ: (+359) 662162,

Гари

* АВТОГАРА Хасково ТЕЛ: (+359) 38 66460,

* ЖПГара Хасково ТЕЛ: (+359) 38 624125,

Таксита

* РЕАЛ Такси Хасково ТЕЛ: (+359) 38 660366,

* ЕМ КОМФОРТ Такси Хасково ТЕЛ: (+359) 38 666777,

* РАДИО Такси Хасково ТЕЛ: (+359) 38 666333,

* ЕЛИТ Такси Хасково ТЕЛ: (+359) 38 60260,

* ФЛИРТ Такси Хасково ТЕЛ: (+359) 38 666446,

Коли и шофьори под наем

* RENTA CAR DeLUX Хасково ТЕЛ: (+359) 88 9244366,

Вашият коментар

Показване на бутоните
Скриване на бутоните