Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Онлайн магазина на hascool.com си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от  hascool.com (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между hascool.com  и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на hascool.com .

За да получите правото, да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в hascool.com стоки, е необходимо, първо да се регистрирате. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефони за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Личните данни, които hascool.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки,  доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Ние Ви гарантираме, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на hascool.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

     Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

1. Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от hascool.com банкова сметка;  при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

3. Плащане през EPAY.BG (поддържа плащане с карти Борика, Euroline, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic); при избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на Epay.bg, за да финализирате транзакцията; след постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера. При покупка се издава опростена фактура.

 На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в петнадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира hascool.com на следния имейл адрес: hascoolbg@abv.bg, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

– конкретен магазин (офис) на hascool.com, в който ще върне стоката.

– банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка но подписа лице в посочения по реда на предходната точка магазин (офис) hascool.com.

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от hascool.com защитни стикери. Клиентът с задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на hascool.com , рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.

5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, hascool.com се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

 При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци,  видим дефект,  повреда по време на доставката и несъответствие между поръчана и доставена стока,  липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на име и номер на телефона. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности.

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес.

24 месеца за всички продукти

ВНИМАНИЕ! Гаранционната карта е валидна само на територията на Република България и започва да тече от датата нa закупуване на техниката.

Условия, при които НЕ се признава гаранцията:

1. Липса на гаранционни документи или невалидност на документите, а именно: несъвпадение, нечетимост или липса на сериен номер, датата на покупката, данните на клиента и други.

2. Нарушение на целостта, заличаване, нечетимост или липса на етикета на производителя или гаранционните етикети на закупената техника.

3. Всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства/батерии или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.

4. При неправилно инсталиран софтуер или направен софтуерен ъпгрейт от потребителя или от неупълномощени лица и фирми.

При отпадане на гаранцията поради някоя от изброените причини, поправките са за сметка на потребителя, като в някои от случаите по т.2, т.3 и т.4 може да бъде отказано платено сервизно обслужване, поради невъзможност за надежден ремонт.

За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва :

  • Да имате навършени осемнадесет (18) години
  • Да имате постоянен адрес в България
  • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма.
  • Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване.
  • Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
  • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката

Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл.52, ал.1, т.8 от Закона за Защита на Потребителя. Всички цени са съобразени с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за Защита на Потребителя.

Показване на бутоните
Скриване на бутоните